….å være lærer til fornøyde, motiverte, aktive og engasjerte elever.

Og jeg er så heldig at jeg har 16 stykker av dette slaget. Selvsagt er det ikke like lett å holde motivasjonen oppe hver dag, men jeg kan ikke annet enn ta av hatten for disse fantastiske guttene som holder motet oppe tross alle utfordringer de måtte ha.

Elevene motiverer meg til å finne nye og inspirerende veier mot læring. Vi har det morsomt sammen i klasserommet, samtidig så er det viktig å ha læring i fokus. Vi leker ikke skole, men vi tar vare på leken i skolen.
Språk kommer ikke av seg selv, det må hele tiden være i fokus, enten vi er på tur på stranda, utarbeider statistikk eller som i dag prøver oss som poeter.

Poesiklipp

Etter å ha lest bloggen til Annika Sjödahl om cut-up poesi, ble jeg inspirert til å prøve ut denne formen for diktskriving. Det er en metode hvor elevene kan skape nye dikt ut av allerede eksisterende tekster. Som navnet tilsier, klipper man opp allerede skrevne tekster og setter de sammen til nye dikt, med ny mening. Mange musikere og forfattere har benyttet denne tekninkken helt siden 1916, da begrepet ble innført av den dadaistiske poeten Tristan Tzara

Vi tok utgangspunkt i sangtekster som vi har jobbet med gjennom våren. Elevene valgte selv hvilke tekster de ville bearbeide. De har klippet opp teksten og satt det sammen til nye uttrykk. Noen valgte å koble sammen ord og setninger fra to tekster og noen har valgt å legge til noe eget i teksten. Resultatene ble, som du kan se under veldig flotte.

Hvordan kan dette være en del av norskopplæringa?

I læreplanen i grunnleggende norsk på står det bl.a at elevene skal eksperimentere med,(…) ord og uttrykk, rim og regler lese og forstå ulike typer tekster, bruke et variert ordforråd for å uttrykke følelser og meninger i egen skriving
samt gjenkjenne de språklige virkemidlene gjentakelse, sammenlikning og metaforer.

Ved å ta utgangspunkt i allerede skrevne tekster, tar elevene i bruk et passivt ordforråd, som de kanskje ikke ellers ville benyttet i egne tekster. Alle tekstene var kjent for elevene fra tidligere, for noen var det vanskelig å løsrive seg fra det opprinnelige budskapet, men de fleste klarte gjennom dette eksperimentet og skape helt nye tekster.

%d bloggere liker dette: