Aktivitetsbanken på bloggen har vært litt neglisjert en stund, jeg feirer derfor 200 000 visninger på bloggen med en oppdatert aktivitetsbank full av gode tips til lek, spill og samarbeidsaktiviteter.

Spill og lek engasjerer og motiverer elevene.

I artikkelen ”Lek – veien til endring”, understreker Heine Steinkopf (RVTSsør) lekens, livsutfoldelsens og mulighetenes verdi for å skape god endring hos barn, unge og voksne som er skadet eller krenket. Han sier:

Mange ser på lek som bortkastet tid, og i beste fall uviktig tidsbruk. Interessant nok er det absolutt ingen forskningsmessig begrunnelse for dette,
faktisk forteller forskningen oss det motsatte: Lek, eller lekenhet, er livsnødvendig for barns hjerneutvikling, og avgjørende for voksnes mulighet til endring.

I dagens klasserom sitter ofte elevene med hver sin smarttelefon, hvert sitt nettbrett eller hver sin PC. Jeg merker meg at gjennom lek, spill og ulike samarbeidsaktiviteter blir elevene mer engasjerte.

Vi prøver å få til lek og spill flere ganger pr uke og elevene spør ofte etter sine favoritter. Leker med konkurransepreg fenger ofte og alle elevene blir engasjerte i undervisningen. Kahoot, løpediktat og bytt plass er eksempler på slike leker som skaper stort engasjement i klasserommet. Vi bruker spill og lek som icebreakers, avbrekk for å tilføre positiv energi til gruppa og samarbeidstrening. Men også til å feste kunnskap. Alle sidene av leken har en positiv innvirkning på læring og læringsmiljø.

Det finnes etterhvert mye kunnskap om at barn og unge lærer på mange slags vis, ikke bare ved hjelp av
kognitiv stimulans. De trenger mer enn informasjon for å lære. Lekpregede aktiviteter sørger for at hele mennesket aktiviseres. Lek fremmer læring, og det er ikke bare de minste barna som liker å leke. Store barn, ungdom og voksne trenger også leken, vi leker bare på andre måter.

Steinkopf forklarer at leken hjelper oss å koble ut den delen av hjernen som evaluerer oss selv. Den som leker blir engasjert, oppslukt av øyeblikket og klarer i større grad å leve i en her og nå situasjon. Lek inneholder – engasjement, konsentrasjon, tilstedeværelse, opplevelse av velbehag, og lyst til å gjøre uventede eller nye ting. Dersom en ønsker å bidra til positiv endring for andre mennesker er dette de øyeblikkene en bør finne fram til og styrke.(Lek – veien til endring Heine Steinkopf).

[su_button url=”https://utenenrodtraad.com/aktivietsbank/” style=”flat” background=”#e91e63″ size=”12″ center=”yes” icon=”icon: universal-access”]Gå til aktivitetsbank[/su_button]

%d bloggere liker dette: