ordsky-ab1Tema er venner og elevene skal lære å beskrive en venn. Vi starter med å lage en felles ordbank på smartboard. Elevene kan bruke hjelpemidler som lexin eller Google translate for å finne oversettelsen av ordet de ønsker å lære. Elevene skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt og alle klassens ord kommer opp på tavla. Elevene kan logge seg på aktiviteten med telefon, ipad eller pc.

Hvis vi har mulighet skriver vi oversettelsen direkte inn sammen med det norske ordet, alternativt kan vi skrive inn oversettelsen for hånd i fellesskap etterpå. Etter at alle ordene er oppe på tavla, hjelper vi hverandre slik at alle ordene blir oversatt til alle språkene i klassen; norsk, dari og pashto. Ordlisten deler vi i klassens facebookgruppe og den henges opp synlig i klasserommet.
Verktøyet vi bruker ligger inne i SMART notebook og heter LAB – elevbidrag. Vi bruker dette verktøyet til å lage en felles ordbank men det kan også brukes på mange andre måter.
Organiseringen og gjennomføringen av denne aktiviteten beskrives her.

%d bloggere liker dette: