Denne uka har vi hatt fokus på samarbeid og identitet. Vi skal straks i gang med FLEXid og det er viktig at elevene kjenner begrepet.
For å finne ut av elevenes førforståelse, gjorde vi en variant av øvelsen Tenk-Par-Del. Alle fikk tenke og skrive ned egne tanker rundt begrepet. Dette fikk de 1 minutt til. Deretter delte de sine tanker med gruppa si. Alle skulle fortelle hva de hadde skrevet ned. Her brukte vi også tid. 1 min pr person på gruppa. Tilslutt fikk elevene velge ut tre punkter som alle kunne være enige i. Disse punktene sendte de så til smartboard via classlab.com.

En tilfeldig valgt person fra hver gruppe fikk så presentere gruppas punkter for hele klassen. Før presentasjonen fikk den som skulle presentere en rask repetisjon fra sine gruppekompiser.

Pyramide

I neste økt fikk hver gruppe i oppdrag å bygge en pyramide for å illustrere hva som er det viktigste for å forme identitet. Jeg hadde forberedt ordremser til hvert bord. Familie, språk, hjemland, sanger, fortellinger, religion, klær og fritidsinteresser var noen av ordene de fikk.

I fellesskap skulle så gruppa lage en rangert liste, en pyramide der det viktigste ordet skal plasseres øverst.

Denne strukturen passer godt å bruke når man vil at grupper skal vurdere ulike saker. Andre eksempler kan være: Hva er viktigst å ta med til en øde øy, hvilken av menneskerettighetene er viktigst, hvilke samarbeidsferdigheter er de viktigste osv. Elevene får mye muntlig trening, da de må diskutere og vurdere for å komme til enighet om hvordan pyramiden skal se ut.

Jeg modellerte hvordan jeg ville at de skulle ta for seg et og et ord og deretter plukke ut det de mente var det viktigste. Dette ordet skulle øverst i pyramiden. Deretter legger de det nest viktigste på raden under og fortsetter slik nedover til det er tomt for ord. Når pyramiden var ferdig bygget måtte de kontrollere at alle i gruppa vet hvorfor ordene er plassert som de er og at alle er enige i denne plasseringen. Det er viktig at elevene forstår at det ikke finnes noen fasitsvar til denne oppgaven. Det viktigste er at de diskuterer og kommer fram til et felles svar.

Når pyramiden var ferdig, limte de fast alle ordene og deretter presenterte de sitt resultat for de andre gruppene. Alle presenterte først for hele klassen. Det ble veldig engasjement. Etter en kort pause fikk to personer fra hver gruppe gå til en annen gruppe for å lytte på deres forklaring av hva de har tenkt. (Switcheroo:) Der fikk de også diskutere nærmere de ulike resultatene. Etter ca 20 min gikk alle tilbake til sine grupper og med den nye innsiktene diskuterte de om de ville beholde pyramiden som den var, eller om de ville gjøre endringer. Til slutt laget alle en egen pyramide.

Det ble mange gode diskusjoner og stort engasjement rundt denne oppgaven.
Som vurdering av aktiviteten fikk elevene vise om de nå kunne forklare begrepet identitet og som avslutning på uka brukte vi exitlapper med to stjerner og et ønske. Alle var fornøyd, mange sa at de hadde fått snakke mye norsk og lært mye av medelever.

%d bloggere liker dette: