20160419_090514740_iOS

Vi har fått iPad til alle og vi gleder oss til å komme i gang. Jeg har noen tanker om hvordan vi skal bruke dem, men hvis noen har gode tips til god pedagogisk praksis med iPad så er jeg takknemlig.
Jeg er ikke først og fremst ute etter apper eller verktøy som elevene skal sitte med på egenhånd. Språkutvikling skjer som kjent gjennom interaksjon. Jeg vil gjerne bruke iPad i kombinasjon med interaktiv tavle og skape rom for interaksjon i klasserommet og jeg vil gjerne høre om andres erfaringer.

%d bloggere liker dette: