Denne uka har selvsagt 17.mai vært i fokus hos oss. Med utgangspunkt i TV2 skoles nyhetssendinger på dari, pashto arabisk, tigrinja, kurdisk (kurmandji) og norsk har vi snakket om grunnloven, barnas 17 mai feiring og russefeiring. I tillegg har vi lest om hvordan 17 mai kan være for de som spiller i korps og vi har lyttet til nasjonalsangen. Videre i dette innlegget vil det komme tips om hvordan man kan bruke TV2 skoles nyhetssendinger i undervisningen. Lenkene peker til nyhetssendingene på dari og pashto. De norske innslagene ligger under begge artiklene. På TV2 skole finner du også mange gode forslag til oppgaver og aktiviteter som kan benyttes sammen med innslagene. Elevene har jobbet både med lytte, tale, lese og skriveferdigheter.

Arbeid med førforståelse

Selv om elevene får høre nyhetssendingen på sitt morsmål, er det nødvendig å forberede dem på hva de vil få høre. Før vi jobbet med TV2 nyhetene, jobbet vi i fellesskap i klassen med en ordbank knyttet til 17.mai. Jeg hadde på forhånd plukket ut noen sentrale ord og begreper som vi jobbet med. Vi koblet bilde med ord, og vi snakket om nasjonaldrakter, russ, grunnlov og hva betyr det egentlig “å gå i tog”? Hvordan feires nasjonaldagen andre steder og hva er spesielt med Norges feiring?

Etter en felles gjennomgang jobbet elevene sammen to og to. De oversatte til eget morsmål og jobbet videre med å koble ord og bilde.

Arbeid med nyhetssendingen

20160419_090514740_iOSNeste økt fikk elevene hver sin iPad og headset slik at de kunne høre på nyhetene på sitt morsmål og på norsk. I første runde skulle de kun lytte. Deretter skulle de skrive nøkkelord som skulle hjelpe dem å huske bedre. På forhånd fikk de vite at dagen ville bli avsluttet med en konkurranse. Hvem kan mest om 17 mai og Norges grunnlov. Jeg har sjelden opplevd et mer stille klasserom.

Alle er med når vi skriver en felles tekst på tavla

Om man ikke har mulighet til å la elevene lytte til sendingene individuelt, kan man selvsagt vise innslagene på smartboard eller lignende i klasserommet.


 
 
 
 
 
 
 
 

Elevene har ulike strategier for hvordan de går løs på oppgaven, men alle tar oppgaven alvorlig. Noen lytter til morsmålet først, mens andre prøver seg på den norske versjonen først. Noen skriver nøkkelord på norsk, noen skriver kun på morsmålet og noen skriver begge språk i denne delen av arbeidet.

Vi har ikke tidligere jobbet med å skrive nøkkelord individuelt, så jeg var spent på hvordan elevene ville løse oppgaven. Etter at de hadde tatt sine notater, fikk de jobbe med noen av arbeidsoppgavene som ligger sammen med nyhetsinnslagene her. Vi brukte Tankekart om grunnloven, Skrive om selvstendighet og union, Typisk for 17 mai og Skriv om 17 mai – nivå 1-2

Hva husker egentlig elevene?

Som nevnt hadde jeg varslet på forhånd at det ville bli en konkurranse på slutten av dagen og dette ga nok mange en ekstra motivasjon. Elevene jobbet godt med oppgavene, hver for seg eller to og to. Når elevene får jobbe grundig med et tema, på ulike måter vil de også huske bedre. Underveis i økta gikk jeg rundt hos alle og de måtte fortelle med egne ord om det de hadde hørt og lest. Quizen på slutten av dagen viste at alle hadde lært mye om både 17. mai og grunnloven. De vet hvor lenge Norge var i union med Danmark, hvem som har skrevet Norges nasjonalsang, hvor grunnloven er skrevet, hvilket år vi fikk grunnlov og hvordan mange ferier 17 mai i dag. ny_gullpinne_lollipop Det var selvsagt is i premie til alle og i dag er planen å øve på ulike 17 mai leker, som f.eks sekkeløp, potetløp og tautrekking.
I tillegg til å jobbe med 17 mai som tema, har vi brukt teksten til å jobbe med setningsstrukturer, dette kommer i et eget innlegg.

Nyhetssendingen på

dari :https://www.tv2skole.no/Artikkel/68421

pashto: https://www.tv2skole.no/Artikkel/68422

arabisk: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/68423

norsk:https://www.elevkanalen.no/Artikkel/90045

tigrinja: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/90347

kurdisk: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/90346

%d bloggere liker dette: