Tema Morsmål er 10 år og denne uken har de arrangert fagdag og markert jubileet. Tema Morsmål er en viktig og nødvendig ressurs for elever og lærere. Nettsiden sikrer kvalitet, likeverd, mangfold og hjelper til å åpne nye dører for våre flerspråklige elever. Tema morsmål har utviklet seg i takt med tiden og nå kan du finne mye tospråklige fagressurser, veiledning til foreldre, ressurser for barnehage og ikke minst de flerspråklige fortellingene. Vi markerte jubileet i klassen med å se på og lese den flerspråklige fortellingen Hatteselgeren.

Flerspråklige fortellinger egner seg godt på alle trinn og for elever i alla aldre. Som kjent jobber jeg med ungdom og voksne og de setter også stor pris på de flerspråklige fortellingene. Under kan du lese litt om hvordan vi jobbet med Hatteselgeren denne uka. Og her kan du lese mer om hvordan vi tidligere har jobbet med flerspråklige fortellinger i ungdomsklassen.

Førlesingsaktivitet

Vi startet økta med å se nærmere på et motiv fra fortellingen. Med utgangspunkt i dette motivet kobbet vi med samarbeidsstrukturen “mine ord og dine ord”. Hver elev studerer bildet og skriver 5 setninger om hva de ser på bildet. På dette stadiet er målet å være konkret og skrive gode setninger. De skriver setningene i kolonnen “mine setninger”

Når elevene har skrevet sine setninger, går de rundt i klassen og finner nye setninger fra sine medelever. Disse setningene skriver de i kolonnen “dine setninger”. På denne måten får alle elevene utvidet ordforrådet, de lærer av hverandre og produserer mer tekst.

Læreren ser an når det passer og avslutte aktiviteten. Vi gikk igjennom en del av setningene i fellesskap på tavla. Alle fikk lese opp minst en setning fra arket sitt.

Deretter snakket vi om hvordan bildet kan fortelle oss mer enn hva vi ser og kan hjelpe oss til å forstå noe om teksten vi skal lese. Vi tok i bruk alle sanser og forestilte oss hva vi kunne høre, lukte og føle i det motivet vi så. Vi vurderte hvor det kunne været, hvordan været var og hva personen på bildet hadde gjort og hva han skulle gjøre. Nå var vi klare til å se den tospråklige fortellingen på film. Vi valgte oss versjonen på somali og norsk og det er alltid gøy å se hvordan elevene vokser når de får høre morsmålet sitt.

Vi leser

Nå var elevene klare til å gå igang å lese. De leste først teksten individuelt for å bli kjent med vanskelige ord, deretter leste de sammen i par. Å lese høyt kan være nyttig når vi jobber med å øve opp leseferdighetene, det er tryggere å lese for en medelev, enn å lese høyt foran hele klassen. Av og til kan man la elevene lese i “kor”.

Arbeid med språk og oppbygging

Øvelsen 7 + 7 + 7 er nyttig på mange måter. Den kan hjelpe elevene å trekke ut essensen fra fortellingen for videre gjenfortelling, men den er også fin for å arbeide med ordklasser. Elevene skriver først ned 7 substantiv som de husker fra teksten, deretter 7 verb og til slutt 7 følelser. Følelsene kan både dreie seg om hva karakterene i fortellingen føler, men de kan også vise til lytterens/leserens følelser. Etter å ha jobbet på denne måten, har elvene visualisert fortellingen for seg selv flere ganger og de vil nå kunne gjenfortelle handlingen.

Substantivene og verbene fra forrige øvelse samlet vi på tavla og brukte de som utgangspunkt for ulike grammatikkoppgaver og diktat.

Tema morsmåls flerspråklige fortellinger egner seg også godt for å snakke om hvordan fortellingene er bygd opp. Hvordan starter de, hvordan slutter de, hva er handlingen?

Vil du lese mer om hvordan du kan jobbe med flerspråklige fortellinger eller andre fortellinger så kan du lese mer her.

%d bloggere liker dette: