Filmprat eller MovieTalk er utviklet for språklæring av Dr. Ashley Hastings. Du kan lese mer her.

Tone Oftedal har tidligere sendt oppgaver knyttet til fortellingen om Alma. De var kjempefine og nå har hun laget oppgaver til kortfilmen Return to sender. En liten kortfilm, helt uten lyd.

Elevene ser altså bilder og får historien fortalt av læreren underveis. Det gir mye rom for tilpasset opplæring, fordi elevene vil ta til seg det de klarer utfra sitt nivå. Nybegynnere vil plukke opp enkelt ord, fordi det meste er nytt for dem, mens elever som har kommet lenger vil kunne ta til seg grammatiske strukturer og etterhvert også diskutere filmenes tematiske innhold.

Tone brukte to ganger seksti minutter en dag + en økt den påfølgende dagen på gjennomføringen av opplegget. Først så de filmen og deretter leste elevene teksten og gjorde oppgaver. I PDF finner du både en luketekst og bilder til gjenfortelling. Bildene kan brukes muntlig i par om elevene har lite skriveferdigheter, eller de kan brukes for å skrive egen tekst. Så gjorde de en menneskelig tidslinje.

Hver elev får en lapp med én sekvens. Læreren bestemmer hvor den som starter fortellingen skal stå i klasserommet. Eleven med sekvens to stiller seg til venstre for den første osv. til alle tolv står ved siden av hverandre med sekvensene i riktig rekkefølge. Til slutt leser hver elev sin sekvens høyt.
For å finne riktig rekkefølge må elevene lese sine lapper høyt for hverandre og finne ut hvordan de skal stå i forhold til hverandre. Hver elev må lese lappen sin mange ganger for å få plassert seg selv riktig. Les mer her

Neste økt, som gjerne kan være dagen etter er det fint å se filmen igjen og lage menneskelig tidslinje engang til, Oppgaven Grip viskelæret kan være en morsom avveksling. Elevene sitter to og to med et viskelær mellom seg. Læreren leser opp ulike påstander. Hvis påstanden er rett og eleven griper viskelæret får de 1 poeng. Ikke rør viskelæret hvis påstanden er feil. Tar man viskelæret når påstanden er feil, mister man 1 poeng.

Hvis man har tid er det veldig nyttig å jobbe med elevenes tekster i plenum og løfte fram noen setninger med typiske feil.

%d bloggere liker dette: