H5P er et spennende verktøy som lar hvem som helst lage ulike interaktive oppgaver til bruk i undervisning. Du kan bygge inn oppgavene i en egen nettside som f.eks. WordPress, drupal eller moodle. Du kan også lage oppgaver direkte på nettstedet H5P.org

Dialogkort

I dette verktøyet kan du lage mange ulike oppgavetyper. For eksempel kan du med dialogkort lage kort med ord og forklaring. Disse kan brukes for å øve inn nye ord, uttrykk og setninger. På framsiden kan du legge inn hint, f.eks i form av elevenes morsmål. Du kan også legge inn lyd, men lydfilene må da lastes opp fra PC. Dialogkortene kan brukes i språklæring, matematikk, eller for å huske f.eks. historiske fakta.

Under ser du et eksempel fra Brødrene Løvehjerte.

[h5p id=”42″]

Flashcards

Dette er en annen type som egner seg godt for språklæring. Elevene får se et bilde, med et spørsmål eller en ordforklaring. Så kan de selv skrive ordet eller begrepet det spørres etter. Eleven kan umiddelbart sjekke om han har skrevet riktig. [h5p id=”43″]

Ulike quiz oppgaver

I H5P finnes det mange ulike varianter for å lage quiz. Her kan du lage flervalgsoppgaver, fyll inn oppgaver, dra og slipp, marker ordet eller finn par. Oppgavene kan blandes i en quiz, eller de kan presenteres enkeltvis. Du kan også lage spillebrett med ulike oppgaver på brettet. Under ser du et eksempel fra tema “arbeidsliv” i samfunnskunnskap.

[h5p id=”67″]

Interaktiv video

H5P har også et verktøy som gjør at du kan skape interaktive videoer. Du kan legge til forklaringer, ekstra bilder, ulike quiz oppgaver, tekst, lenker og merkelapper. Du kan også gå fram og tilbake til spesielle punkt i videoen. Eksempelet under viser kongens tale fra hageselskapet i 2016. Jeg har tenkt å bruke den i forbindelse med at elevene nå skriver egne nyttårstaler. Det kan du lese mer om her.[h5p id=”70″]

Lydopptak og lytting

H5P har også flere verktøy som støtter lyd, som for eksempel diktat, få spørsmål opplest eller øve på uttale. Ulempen er at lydopptak kun fungerer i chrome.

%d bloggere liker dette: