Ivrige og engasjerte elever i grammatikkundervisningen på en fredag…. det er lykke…

Tidligere i uka har vi jobbet mye med substantiv og adjektiver koblet til modellteksten “min bestevenn”.

Etter å ha sett filmen, Venner for livet, har elevene jobbet med tekstproduksjon og grammatikk. Oppgavene til filmen finner du her

Til filmen har jeg laget en ordbank, her er det både substantiver, adjektiver og verb. Utfra elevenes nivå og hvor langt man har kommet i språklæringen, kan du selvsagt velge ut de ordene som passer best for gruppa nå.
Noen av ordene har jeg laget quizlet til, den finner du her.

Elevene har jobbet sammen i grupper og deretter i fellesskap med å oversette ordene til sitt morsmål og forklare dem på norsk. Deretter jobbet de med grammatikkoppgaver.
Alle elevene har vært igjennom dette før. Jeg var interessert i å la dem diskutere seg fram til løsninger og derfor var dette en oppgave de fikk til studieverkstedet denne uka.

1. Bøy substantivene i entall og flertall, bestemt og ubestemt form.
2. Skriv setninger med substantiver og adjektiver. Husk at adjektivet bøyes hvis substantivet er i flertall eller intetkjønn.
3. Skriv alle verbene i presens. Bruk dem i setninger.

De har samarbeidet i par og grupper med oppgavene, før vi gikk igjennom alle sammen i fellesskap i klasserommet. Med smartboard og dokumentkamera jobbet vi oss igjennom oppgavene ord for ord, setning for setning.

Substantivbøying:
Elevene er trygge på hverandre og nesten alle var framme på tavla for å skrive. De andre elevene fikk mulighet til å komme med kommentarer og innspill.
Er dere enige i at denne setningen er riktig? Er ordet riktig bøyd? osv. Den som kommer med rettelser eller endringer må også forklare hvorfor dette er et problem. På denne måten får elevene trening i å bruke ulike begreper når de samtaler om språk. “Det er et intetkjønnsord og da er det ikke endelse i flertall“, “skuespiller skal ikke ha – er i flertall, bare -e, kanskje fordi det slutter på – r” osv.

Skriv setninger
Her kom elevene med mange setninger, noen hadde vørt kreative og dermed fikk vi også en prat om adverb. Ordstilling var også en problemstilling vi tok opp. Vi så nærmere på hvordan dette er på de ulike språkene og elevene fikk komme opp på tavla og skrive på morsmålet sitt, diskutere med andre som har samme språk og forklare, for læreren og de andre elevene som ikke har samme språk, om ordstilling på arabisk, tigrinja, pashto, kurdisk og bilen. Alle elevene var veldig engasjerte og det var spesielt morsomt å se hvordan enkelte elever våknet opp og fikk en ny selvsikkerhet når de fikk forklare om sitt eget morsmål.

Ved å jobbe på denne måten er det lett å tilpasse undervisningen til alle nivåer i klassen. Jeg passer på at alle får oppleve mestring og utvikling ved å la dem få oppgaver som passer for den enkelte. Når de jobber sammen i grupper, får de som har kommet kortest i sin språkutvikling god støtte fra sine medelever, mens de som har kommet lengre får mulighet til å utvikle seg gjennom å sette ord på og forklare det de allerede kan, på en slik måte at de andre henger med. I grupper hvor elevene er ganske jevne, oppstår det gode diskusjoner rundt ulike problemstillinger.

Når vi i etterkant gjennomgår alle oppgavene på tavla og lar elevene selv både gjøre oppgavene og rette dem, så øker bevisstheten hos alle elevene.

Etter en positiv, morsom og engasjerende grammatikkøkt var vi klare for skrive oppgaver. Tidligere i uka har vi lest og hørt om ulike venner. Med utgangspunkt i modellteksten “Min bestevenn” og en skriveramme som hjelper elevene til å strukturere teksten satte vi i gang med tekstproduksjon.

Lenker


Oppgaver til filmen, venner for livet
Min bestevenn, skriveramme + modelltekst
Enkel utfylling

%d bloggere liker dette: