På fredag testet vi ut en ny struktur som jeg har fått prøve ut for Niclas Fohlin, Mannen bak bl.a bloggen Kooperativt Lärande

Dette var en bra og enkel måte og røske opp i fastgrodde grupper. Og ikke minst var det en enkel måte å få alle aktive og skape en positiv og gjensidig avhengighet mellom elevene. En rask måte å gjøre dette på er å la en gruppe komme fram til et eller flere svar og deretter la en av elevene bytte til en annen gruppe. Slik kan elevene diskutere likheter og forskjeller mellom de ulike svarene. Når man skaper hetrogene grupper, med ulike kunnskaper, blir elevene avhengig av hverandre får å kunne finne fram til svaret. En rask og enkel måte å gjøre dette på er altså strukturen; En må gå


Jeg valgte å starte med å skape tilfeldige grupper gjennom å kjøre “hører vi sammen” Når elevene kom inn etter lunsj, fikk de hvert sitt kort med tall fra 1-4 og i ulike farger. Så dannet de grupper på 4 etter hvilke farge de hadde.

  • Elevene sitter sammen i grupper på 4. Hver elev har et nummer fra 1.4.
  • Læreren stiller et spørsmål, gjerne åpne spørsmål
  • Elevene diskuterer og kommer fram til svar ved å stikke hodene sammen
  • Læreren velger et nummer og elevene med dette nummeret bytter til en annen gruppe
  • Eleven som bytter og de tre gjenværende deler sine tanker og svar og sammenligner med hverandre
  • Det er nå dannet nye grupper med 3 elever og en nykommer
  • Læreren kan så stille nye spørsmål

Vi brukte strukturen for å oppsummere hele ukas innhold. Vi fikk repetert både prosent, innhold fra Brødrene Løvehjerte og samfunnsfag. Elevene fikk varierte spørsmål, som gjorde at alle kunne bidra inn i en gruppe. Elevene var aktive og det ble litt tempo, noe som var fint på en fredag ettermiddag.

Du kan varierer denne øvelse på mange måter, i alle fag og emner. Elevene trener muntlige ferdigheter og ikke minst blir de bevisste på både at de må dele kunnskapene sin med andre, men også selv ta ansvar for og trene på å ta med seg noe av det som gruppen har diskutert videre til andre.

%d bloggere liker dette: