I det siste har jeg hatt litt skrivesperre og det har kommet få innlegg på bloggen. Elevene mine derimot, har produsert kjempegode tekster den siste tiden.

Vi jobber stort sett med tekstarbeid etter den sjangerpedagogisk sirkelmodellen. Les mer her

Nå i starten av året har vi jobbet mye med fortellende tekster og beskrivelser. Elevene har skrevet presentasjoner av seg selv og andre, sammendrag og faktatekster om et land.

I forarbeidet med tekstene har vi jobbet mye med å se på hvordan tankekart og stikkord kan hjelpe oss i det videre arbeidet med teksten. Vi har lest eksempeltekster og hatt muntlige gjennomganger i fellesskap for å tilegne oss ny informasjon om tema. Her kan du lese mer om å arbeide med førforståelsen.

I fase to ser vi nærmere på eksempeltekstene. Her legger vi vekt på struktur og oppbygging. Deretter har vi skrevet tekst i fellesskap. For eksempel i teksten om meg selv, modellerte jeg hvordan vi med utgangspunkt i stikkord og tankekart kan utvikle teksten til å bli en sammenhengende tekst og ikke bare en oppramsing av fakta og egenskaper. Vi la vekt på varierte setninger og sammenbindinger. Deretter laget vi i fellesskap nye stikkord om ZombieLars siden vi har brukt tid på å se denne serien i det siste. Med utgangspunkt i disse stikkordene laget elevene forslag til hvordan teksten kunne skrives og deretter skrev vi hele teksten i fellesskap på tavla.

Bruken av eksempeltekster og skriving av fellestekster gjør at elevene er tryggere og skriver bedre tekster når de får skrive på egenhånd.

Når elevene startet å skrive teksten om seg selv, var det tydelig at alle hadde hatt utbytte av alt forarbeidet. Først skrev elevene et førsteutkast. Det er viktig å fortelle elevene på forhånd hva et førsteutkast er, slik at de er forberedt på at teksten ikke er ferdig og har potensiale for forbedringer.

Når førsteutkastet var klart, fikk elevene gi tilbakemeldinger til hverandre. Mye av dette arbeidet gjorde vi i fellesskap. Elevene fikk vise sin tekst på stor skjerm og fikk deretter innspill fra sine medelever. Dette var utrolig vellykket. Jeg hadde planlagt å gjøre dette kun med et par tekster, men når vi var i gang ville alle ha teksten sin opp på den store skjermen og mottok medelevenes innspill med åpent sinn. Underveis i prosessen oppdaget alle nye ting med sin egen tekst, de fikk øvelse i å vurdere tekster på en ny måte og alle tok med seg innspillene fra medelevene når de skulle skrive teksten ferdig.

Jeg har jobbet mye med kameratrespons tidligere, men aldri i så stor gruppe. Jeg var overrasket (men glad) over at alle var så ivrige etter å få teksten sin vurdert av medelever. Dette var en god måte å modellere på og i framtida vil vi prøve å ta oss tid til flere slike økter.

Teksten skal henge utenfor klasserommet og vi vil sende de i posten til vår vennskapsklasse i Sverige. Slike små ting øker selvsagt motivasjonen for å skrive en god tekst og gjør elevene mer bevisst på mottaker.

%d bloggere liker dette: