Domino er en aktivitet som egner seg når elevene har litt bakgrunnskunnskap om tema fra før. Vi jobbet grundig med 17. mai og grunnloven i fjor og derfor startet vi i år undervisningen med domino, for å se hva elevene husket.

Målsettingen med opplegget er at elevene skal lære å formulere sammenhenger mellom sentrale begreper knyttet til 17 mai, Norges grunnlov og 1814. Materiellet består av dominobrikker i papir, og hver dominobrikke inneholder to begreper.

Elevene skal arbeide i små grupper, (2-3 elever i hver gruppe) og etter tur legge ned brikker slik at ett begrep blir liggende inntil et annet. Den som legger ned en brikke må forklare hvilken sammenheng det er mellom de to begrepene som blir liggende inntil hverandre. For eksempel slik:

Jeg legger ‘1814’ inntil ‘Grunnloven’ fordi den norske grunnloven ble skrevet i 1814.

Et annet eksempel kan være:

Jeg legger ‘Kielfreden` inntil `Sverige` fordi Kielfreden var en avtale om at Sverige kunne få Norge fra Danmark.

Man kan ikke dikte opp sammenhenger som man vet ikke er riktige. Ved tvil eller uenighet kan elevene for eksempel spørre læreren eller bruke oppslagsverk.

Elevene hos meg likte godt denne aktiviteten. Med Powerpoint eller dette verktøyet på nett kan du enkelt lage egne dominospill. Her kan du også lage andre aktiviteter basert på ord og begreper fra undervisninga.

Her kan du lese mer om andre oppgaver knyttet til 17.mai og grunnloven.

Last ned spillet her: Klipp ut alle dominobrikkene

%d bloggere liker dette: