Vi fortsetter å lese om Brødrene Løvehjerte. De to første kapitlene er ganske triste og en av elevene hadde absolutt ikke lyst til å lese resten av boken. Sånne triste historier syntes han ikke noe om. Vi fortsatte med kapittel tre og han ble nysgjerring på fortsettelsen. I dag kom han og fortalte at han hadde sett filmen. Han hadde ikke funnet en norsk versjon, så han hadde like godt sett filmen på svensk.

I kapittel 2 er det mye materiale å ta tak i. Også til dette kapittelet jobbet elevene med ordlister og før vi startet lesingen måtte vi selvsagt gjenfortelle handlingen fra første kapittel. Å la elevene nærlese og diskutere utvalgte deler av teksten sammen med hverandre og lærer er med på å utvikle deres kunnskaps og språkutvikling. Når de senere også får mulighet til å lese boken på sitt eget morsmål vil forutsetningene for å få med seg innholdet øke ytterligere. Grunnen til at de anda ikke har fått lese på morsmålet, er at jeg vil at vi skal holde omtrent samme progresjon i lesinga.

I kapittel to skjer det noe uventet. Jonatan dør i det han redder sin bror ut av et brennende hus. Denne episoden skildres gjennom en avisartikkel. Jonatan kommer til Nangijala før broren sin og en kveld kommer han tilbake til Kavring som en hvit due. Den kvelden dør også Kavring og reiser til Nangijala for å møte storebroren.

Parlesing

parlesingParlesing gir mange fordeler

Etter å ha lest dette kapittelet høyt i klassen, fikk elevene lese sammen to og to. Gjennom slik parlesing for de god trening i å lese høyt, de må øve på uttale og ved å lese sammen hjelper de hverandre også med forståelsen av innholdet i teksten. Alle får lese og jeg som lærer får mulighet til å høre alle sammen lese.
Når man leser slike tekster er det viktig å gi mye støtte underveis. Å bruke bildene i boka aktivt, samtidig som man samtaler om innholdet er nyttig for å sikre at elevene forstår innholdet.  

Finn verb i teksten

14520512_10157502484120015_8980193188297234409_n
Gjennom arbeidet med boka er det også meningen at vi skal jobbe med grammatikk og språklige strukturer. Elevene fikk et utdrag fra boka som de skulle nærlese og deretter skulle de lete etter verb i teksten. Når de har funnet verbene i teksten, markerer de disse med grønt, skriver dem ned i arbeidsboka si og bøyer verbene i presens og preteritum. De velger ut noen verb som de ønsker å øve på og skriver disse på grønne verbkort. Her skriver de presens på den siden og preteritum på den andre siden. Alle kortene samler vi en plastlomme som henger på veggen i klasserommet. På denne veggen har vi også egne plastlommer for substantiver og adjektiver (deltagere i teksten) og for omstendigheter. Kortene kan brukes på mange ulike måter, for eksempel når man jobber med setningsanalyse. Når elevene selv er med på å lage disse kortene vil de forhåpentlig også huske bedre.

Beskrivelser i teksten

bilde-uten-tittelDenne oppgaven har fraser fra både kapittel 1 og 2. Målet er at elevene skal koble sammen enkle utsagn som for eksempel “Jonatan er modig” eller “Kavring er syk” med mer utdypende setninger i boken. Hvordan beskriver forfatteren dette. Vi har gjennom samtaler om innholdet kommet fram til at Jonatan er vakker, modig og populær. Men i stedet for å skrive enkle setninger som disse, bruker forfatteren et rikt språk og beskriver situasjoner som lar oss forstå nettopp dette. For å gjøre elevene bevisst på dette har jeg laget kort som skal kobles sammen. Her kan du laste ned kortene som PDF

Forslag til skriveoppgaver

Med utgangspunkt i disse to kapitlene kan man lage ulike skriveoppgaver. Oppgavene jeg her foreslår kan tilpasses gruppa og du kan velge en sjanger som elevene skal jobbe med. Det som er viktig når man jobber med skriveoppgaver i denne gruppa er å modellere teksten og gi elevene mye støtte underveis. I dag har vi skrevet brev til Jonatan og Karl Løvehjerte. Jeg tenkte at dette skulle være en enkel og overkommelig oppgave, siden brev er noe vi jobbet mye med i fjor. Det viste seg at den andre klassen, nok ikke har jobbet like grundig med brev tidligere. Siden flere av elevene i gruppa kommer fra denne klassen og over i vår klasse i år, ble det veldig synlig at her er det store forskjeller. Alle elevene har skrevet brev, men halve gruppa skal nok fortsette med dette senere i uka også. Her kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med brev tidligere.
(Og hvordan vi kommer til å jobbe med brev resten av denne uka for de nye).

De som har jobbet mye med brev tidligere, skal få prøve seg på avisartikkel. Da vil jeg blant annet bruke artikkelen i boka, som beskriver brannen der Jonatan døde. I tillegg vil jeg finne en artikkel fra Klar tale.

Her er forslag til skriveoppgaver:
1. Jonatan er helten til Kavring. Har du en person i ditt liv som betyr mye for deg? En helt? Skriv en beskrivelse av denne personen. Prøv å bruke verb og små historier for å beskrive hvorfor denne personen er viktig for deg.

2. Skriv et brev til Jonatan eller Karl Løvehjerte i Nangijala.
Adressen er:
Brødrene Løvehjerte
Ryttergården
Kirsebærdalen
Nangijala

Husk hva du har lært om brevskriving tidligere!

3. Skriv en nyhetsartikkel om en dramatisk hendelse. Samtal også med læringspartener om hvorfor Karl velger å presentere det som har skjedd gjennom en artikkel fra avisa.

%d bloggere liker dette: