Som lærer er jeg satt til å utføre en jobb i tråd med opplæringsloven og gjeldene læreplanverk. Jeg er opptatt av å ivareta alle elevene, anerkjenne den enkelte og tilpasse opplæringa. Undervisninga og opplæringa skal bygge på et menneskesyn som legger til grunn at alle elever er likeverdige. Jeg har vært stolt av disse viktige verdiene i Norge og har også vært opptatt av å føre disse verdiene videre til elevene mine.

Vi har i tråd med læreplanen jobbet med å uttrykke egne meninger, argumentere for ulike synspunkter og lært om menneskerettigheter, fordommer, ytringsfrihet og demokrati. I læreplanen for grunnleggende norsk står det også at elevene skal kunne

  • uttrykke egne følelser og meninger i egen skriving
  • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
  • skrive enkle fagtekster, sammensatte tekster, fortellinger og brev

Vi startet med å skrive et innlegg til en avis, men endte opp med brev til Statsministeren. Elevene har samarbeidet om å skrive en felles tekst, noen har gått sammen i mindre grupper og noen har skrevet individuelle tekster. Noe har vi skrevet på norsk og noe har vi skrevet på morsmålet og fått hjelp til å oversette. Å skrive på morsmålet gjør at elevene i enda større grad kan uttrykke sine følelser og meninger.

Nå har vi sendt alt sammen til statsministeren og elevene håper at hun vil ta seg tid til å gi et ordentlig svar på alle deres spørsmål. Elevene har også i disse dager laget sin egen blogg og alle brevene og spørsmålene til Statsministeren kan du lese der.

Lærere vil også si fra

I min fortvilelse skrev jeg i høst et opprop om den fortvilte situasjonen jeg opplever. Jeg hadde et håp om at flere lærere ville stå sammen med meg om dette og til nå har over 1000 signert oppropet. Dette har jeg også sendt til Statsministerens kontor.

Er det forskjell på barn

%d bloggere liker dette: