Filmprat – Alma

Filmprat eller MovieTalk er utviklet for språklæring av Dr. Ashley Hastings. Du kan lese mer om bakgrunnen her.
Opplegget tar utgangspunkt i fortellingen om Alma. En liten kortfilm, helt uten lyd. Elevene ser altså bilder og får historien fortalt av læreren underveis. Det gir mye rom for tilpasset opplæring, fordi elevene vil ta til seg det de klarer utfra sitt nivå. Nybegynnere vil plukke opp enkelt ord, fordi det meste er nytt for dem, mens elever som har kommet lenger vil kunne ta til seg grammatiske strukturer og etterhvert også diskutere filmenes tematiske innhold.

https://youtu.be/irbFBgI0jhM

Spill av filmen uten å kommentere. Spill deretter av filmen igjen, men gjør hyppige pauser for å fortelle innholdet i filmen. Jobber dere med adjektiver og beskrivelser, så vektlegger du beskrivelse av karakterene, jobber dere med verb så sørger du for å ha hovedfokus på handlingene underveis. Åpne opp for innspill fra elevene, sjekk forståelse og undersøk hva de legger merke til.

Oppgaver i etterkant

Fortellingen og grunnoppskriften har jeg hatt liggende på bloggen en stund, men det har foreløpig ikke vært noen aktiviteter eller oppgaver knyttet til filmen. Oppgavene idag har jeg fått fra Tone Oftedal som jobber med voksne elever på A1/A2 nivå. De har gjort hele opplegget på en dag, men det kan også spres utover flere dager om man ønsker det. Tilpass opplegget slik du finner det mest hensiktsmessig. Tone har latt seg inspirere av Martina Bex

Tone har tatt utgangspunkt i denne teksten som hun har laget med utgangspunkt i den spanske teksten som ligger her.
Last ned tekst og oppgaver Alma

Luketekst
I oppgavesettet finner du en luketekst basert på den teksten Tone har brukt. Her fyller elevene inn ord som mangler.

Gjenfortell
Bildene i PDFen kan brukes til å gjenfortelle historien muntlig eller skriftlig. Kopier bildene fra PDF inn i for eksempel explain everything eller bookcreator og spill inn fortellingen.

Menneskelig tidslinje / human timeline activity:
Søker man på «human timeline activity» er det mange treff. Det ser ut til at den brukes mye i historieundervisning. Det er også en utmerket aktivitet i arbeidet med en fortelling med en tydelig tidslinje.

Historien er delt i tolv sekvenser, men dette kan varieres alt etter hvor mange elever man har.

Hver elev får en lapp med én sekvens. Læreren bestemmer hvor den som starter fortellingen skal stå i klasserommet. Eleven med sekvens to stiller seg til venstre for den første osv. til alle tolv står ved siden av hverandre med sekvensene i riktig rekkefølge. Til slutt leser hver elev sin sekvens høyt.
For å finne riktig rekkefølge må elevene lese sine lapper høyt for hverandre og finne ut hvordan de skal stå i forhold til hverandre. Hver elev må lese lappen sin mange ganger for å få plassert seg selv riktig.
Man kan skrive sekvensene på store ark, eller klippe opp et ark i smale remser. Lettvint og greit.

Ps. Det var litt kaotisk første gangen vi gjorde dette, men det blir sikkert lettere når elevene blir bedre kjent med oppgaven.

Engelsk

Siden jeg har så flinke og gode kollegaer så har jeg nå også en engelsk tekst til filmen! Tusen takk, Lærer Geir Widar! Spill av filmen og fortell historien på engelsk. Snakk om bildene, gjenfortell historien og fokuser på det ordforrådet som trengs i din gruppe.
Alma_english01

%d bloggere liker dette: