Endelig har jeg fått laget oppgaver til en ny filmprat! Alarm passer fint for å øve språklige strukturer knyttet til daglige morgenrutiner. Denne filmpraten kan brukes på flere ulike nivåer, det er opp til læreren å tilpasse språknivået og velge ut hvilke ord og strukturer klassen vil jobbe med.

Filmprat kan kombineres med gode aktiviteter som fremmer både muntlige og skriftlige ferdigheter. Det er effektivt fordi det tilfører mye språklig input til elevene.

Introduksjon

Som introduksjon til filmen og oppgavene fikk elevene stille seg opp i rekke. Rekkefølgen skulle de finne gjennom tidspunktet de står opp hver morgen.

Felles gjennomgang

Vi så først hele filmen uten pause, deretter så vi en gang til. Jeg stoppet filmen med jevne mellomrom og elevene fikk komme med innspill og forslag til handlingen underveis. Etter å ha sett filmen noterte vi ned alle verb vi klarte å finne.

Gjenfortelle

Etter å ha sett filmen enda en gang, satte elevene seg sammen i par for å gjenfortelle historien med utgangspunkt i skjermbilder.  Når elevene hører en fortelling, får de en modell de kan kopiere og tilpasse for deretter å gjenfortelle fortellingen til andre. I starten handler det mye om å huske og gjenta, men så snart de begynner å fortelle fortellinger selv, vil de finne sin egen stemme og velge ord som passer dem og deres stil.

Runde rundt bordet

Rundt bordet er en struktur som er kjent fra samarbeidslæring. Elevene arbeider i grupper på 4. Elevene får utdelt papir. Hver elevene skriver en setning og sender deretter papiret videre. Strukturen kan brukes til mange ulike oppgaver. her var målet å skrive setninger med hendelser fra filmen. Med denne strukturen kan elevene i fellesskap skrive flere setninger og benytte et rikere ordforråd enn om de arbeider alene. Alle elevene har et felles ansvar for at setningene blir riktig, samtidig som den enkelte har ansvar for å skrive.

Etter denne aktiviteten fikk de utdelt setninger fra teksten og nummererte bilder og i par måtte de finne bilde og tekst som hørte sammen.  Under kan du laste ned en PDF med denne aktiviteten. TIPS! La noen av tekstkortene være blanke, sånn at elevene kan fylle inn egne forslag.

Her kan du lese mer om filmprat.

%d bloggere liker dette: