Mål

Denne uken har vi jobbet med brev og e-post. I læreplanen for grunnleggende norsk nivå 2 står det at elevene skal:
Skrive enkle brev, bruke digitale medier til å skrive og gi hensiktsmessig respons på meldinger. Videre står det at elevene skal ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Vi har også gjort et hopp til nivå 3 og begynt å se på hvordan vi kan strukturere tekst etter tidsrekkefølge. For å nå disse målene har vi jobbet med brev på mange ulike måter. Brev er hyggelig å få og hyggelig å skrive.

Sirkelmodellen

sirkelmodellen

Sirkelmodellen benyttes for å vise og støtte elevene i ulike teksttyper. Det er viktig at elevene får mye støtte og veiledning før de går i gang med egen skriving. Jeg opplever at elevene skriver bedre tekster når de blir grundig forberedt på hva som forventes. Å bruke sirkelmodellen som er kjent fra sjangerpedagogikken som utgangspunkt for arbeidet med tekst, hjelper meg også i planleggingen av undervisningen. Det betyr ikke at vi alltid følger denne slavisk som et mønster. Undervisning skal være levende og læringen skjer i et samspill mellom elever og lærer. Noen ganger tar vi noen omveier og andre ganger tar vi noen snarveier. Brev som sjanger kan være mye forskjellig, vi skiller mellom formelle og uformelle brev. Vi har jobbet med personlige brev hvor elevene skulle fortelle mottaker om en opplevelse/hendelse.
Mer om sjangerpedagogikk og sirkelmodellen

fase 1

Arbeid med å bygge opp kunnskap – Hva er et brev?

Vi startet uka med at elevene fikk lese et brev som vi har brukt som modelltekst. For 2 uker siden så vi filmen Venner for livet. Elevene likte denne filmen veldig godt og vi har snakket mye om filmens hovedpersoner Nila og Petter. De kjenner denne historien godt og derfor valgte jeg å fantasere videre på historien om Nila og Petter. Brevet de fikk lese på mandag morgen var et brev fra Nila til Petter. Vi snakket om hvorfor vi skriver brev og at det er mange slags brev.
Her kan du lese mer om filmen. Til filmen hadde jeg laget en ordbank i Quizlet og her kan du laste ned brevet som elevene fikk lese.

Vi leste brevet høyt sammen i klassen. Først leste jeg og deretter leste elevene høyt. I denne klassen har vi stor takhøyde, alle vil lese høyt og det er ok å gjøre feil. Da hjelper vi hverandre. Etter at vi hadde lest teksten høyt, fikk elevene lese hver for seg og lete etter vanskelige ord i teksten. Elevene er ivrige og konsentrerte når de jobber med teksten på denne måten. De tar i bruk ulike strategier for å forstå teksten best mulig. Noen bruker mobilen aktivt for å slå opp ord, andre samarbeider og forklarer for hverandre, de stiller relevante spørsmål og noen øver på de nye ordene de finner ved å skrive dem ned mange ganger. Felles for alle er at de bruker alle sine språkferdigheter for å komme til en forståelse av teksten.

Parallelt med skrivearbeidet har vi jobbet mye med muntlige ferdigheter. Elevene har fortalt om et besøk de hadde i helgen. Vi har fortalt det samme mange ganger og for hver gang har v klart å få fram flere detaljer fra besøket. Vi laget tankekart i fellesskap på tavla og tanken var at vi skulle skrive et felles brev med utgangspunkt i dette tankekartet. Slik gikk det ikke denne gangen. Prosessen var allikevel nyttig og elevene fikk mye muntlig trening, samtidig som de ble utfordret på å fortelle i kronologisk rekkefølge. I klasserommet har vi hengt opp tidsuttrykkene.
tidsuttrykk
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan bygge opp et brev

fase 2

Elevene ble presentert for to tekster. Den første har en tydelig oppdeling og struktur. Her fortelles hendelsene ved hjelp av tidsord. Den andre teksten er en oppramsing uten tydelig struktur. Vi så på tekstene sammen og snakket om hvilken tekst som er best og hvorfor. Deretter gikk elevene på lesejakt etter tidsord i teksten.
Når alle hadde fått et forhold til teksten, fikk de teksten presentert på nytt, men nå i en skriveramme som skulle hjelpe oss å forstå tekstens oppbygging og struktur.
Vi snakket om ulike måter å starte og avslutte et brev på og at det er viktig å tenke igjennom hvem som er mottaker når vi skriver brev.

Jeg klippet brevet i strimler og elevene fikk jobbe sammen i grupper med å sortere teksten under ulike overskrifter. I tillegg til å sortere ut hva som skulle være under innledning, avslutning og innhold, måtte de også tenke på rekkefølgen på hendelsene som beskrives i brevet. Tidsordene fra forrige økt ble viktige.
 
 
 

Skrive felles tekst

fase 3

Alle er med når vi skriver en felles tekst på tavla

Alle er med når vi skriver en felles tekst på tavla


Vi skrev i fellesskap et brev til Lene fra Tema morsmål som besøkte oss forrige uke, men før vi kom så langt planla vi et lengre felles brev, som vi ikke har skrevet. Pga. ulike omstendigheter endte vi opp med å prøve oss på en selvstendig tekst, før vi skrev ferdig det felles brevet.

Brevet til Lene
brev Lene

Skrive individuelle tekster

fase 4
Vi er så heldige at vi har fått iPad til alle elvene denne uka og dette måtte vi prøve ut. Digitale ferdigheter er også noe det er viktig å øve på, derfor ble vårt første individuelle brev til en e-post til læreren. Kravene var at elevene skulle skrive en e-post med innledende hilsen, en innledning og avslutning. Som hoveddel skulle de fortelle noe til læreren. De kunne fortelle om hva de gjorde i går, i helgen eller andre ting. De måtte tenke igjennom hvem som var mottaker av eposten. I tillegg måtte vi få på plass de digitale ferdighetene. Hva skal stå i adressefeltet og hva skal stå i emnefeltet. Jeg fikk mange hyggelige e-poster den dagen og på mandag vil alle få svar på sine e-poster.

E-postene viser at mange har lært mye denne uka og at de evner å ta i bruk kunnskapene og ferdighetene i ulike kontekster. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Egenvurdering

I tillegg til at elevene har vurdert seg selv i et vurderingsskjema som de fikk allerede på mandag, har de forklart i brevet til Lene om hva de har lært denne uka.

vurdering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Her kan du laste ned dokumentene som jeg har brukt i klasserommet denne uka.

2 versjoner av brevet fra Nila til Petter
Skriveramme
brevet som lukediktat. Sett inn riktig verb
Overskrifter – plakat
Tidsuttrykk -plakat

%d bloggere liker dette: