Matematikk og regning kan være utfordrende når man mangler fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig å arbeide språkutviklende også når vi jobber med matematikk.
Mange av elevene kan og forstår mye matematikk, men uten de norske faguttrykkene kommer de ofte til kort når matematikkoppgavene blir presentert.
Første matematikktimen i en ny klasse handler om å føle seg litt fram. Vi hadde hatt en kartlegging i forkant, så en viss anelse om hva elevene kunne hadde jeg.

Jeg ønsket å la elevene få mulighet til å ta i bruk de ferdighetene de har fra før, samtidig som de skulle utfordres på å bruke språket muntlig. Med nye iPader i klasserommet valgte jeg å la elevene få lage små videosnutter hvor de forklarer hvordan de bruker en eller flere av de 4 regneartene.
Gjennom opplegget måtte elevene bruke språket på mange ulike måter.

matematikk2 Med utgangspunkt i prinsippene for god andrespråksinnlæring , utarbeidet av NAFO, forsøker jeg å jobbe med de språklige utfordringene elevene møter i matematikkfaget.

  • Det er viktig å legge til rette for at elevene kan benytte seg av de ferdighetene og begrepene de allerede har og på tema morsmål har vi funnet matematikkbegreper på flere språk som vi blant annet bruker som utgangspunkt for å lage vår egen matematikkordbok.
  • Matematikkundervisningen må også vektlegge muntlige ferdigheter i begynnerfasen, samtidig er det viktig for elevene å vise fram at de har regneferdigheter fra tidligere skolebakgrunn eller andre erfaringer. Matematikk har mange ord som er unik for nettopp dette faget. Addere, multiplisere, desimaltall, forholdstall, prosenter, grafer er eksempler på ord som brukes. Men andre begreper som f.eks å legge sammen, å trekke fra, jeg har igjen, jeg mangler osv er minst like viktige når vi skal snakke om matematikk.
  • Regneoppgaver utføres forskjellige fra land til land. Læreren bør ha et sammenlignende og anerkjennende perspektiv på dette. Ellers kan en elev fort bli forvirret og frustrert når han eller hun lærer en måte å utføre regneoppgaver på skolen, og en annen måte hjemme. Å la elevene bruke og forklare metoder som de kjenner og sammenligne ulike metoder kan gi både læreren og elevene ny innsikt i ulike måter å utføre regneoppgaver på.

matematikkvideo 1
 
matematikkvideo 2
På tema morsmål kan du lese mer om hvordan Matematikkbegreper på flere språk kan benyttes i undervisningen.

%d bloggere liker dette: