I dag våknet jeg til snø og vind. Ikke direkte vårlig, men vi forsøkte allikevel å hente litt av våren fram i klasserommet. Vi har lyttet til Alf Prøysens vise; Å den som var en løvetann. I tilknytning til sangen har vi jobbet med ulike oppgaver og ferdigheter. Lytte og tale har vært sentralt i dag, men vi har også repetert grammatikk og sett nærmere på rim og vers i sangen. Last ned dokumentet for å se oppgavene i grammatikk. Last ned tekst og oppgaver som PDF her:

Å, den som var en løvetann-tekst og oppgaver

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PG573JrQaiQ?ecver=1&w=560&h=315]

På youtube finner du flere versjoner av sangen. Vi brukte denne versjonen, framført av Oskar Evensen

Tolkning av tekst

Å la elevene tolke og analysere dikt og sangtekster er spennende. Vi startet med å jobbe med rim som virkemiddel i tekst. Elevene gikk på leting etter rim i teksten og i par samtalte de om de kunne finne et mønster for rimordene. For å kunne gjennomføre neste oppgave så bra som mulig, snakket vi litt om løvetannens egenskaper, både som ugress og nytteplante. Deretter samarbeidet elevene om følgende oppgave:

Hvem er “jeg” i teksten?
Hvorfor vil “jeg” være en løvetann?
Forklar med egne ord hva teksten handler om. Finn eksempler i teksten som støtter din forklaring.

Dette var en spennende oppgave og elevene hadde mange gode innspill. Noen trengte mer instruksjon enn andre, men alle gjorde et ærlig forsøk.

Lese fagtekst

Etter å ha jobbet grundig med sangteksten gikk vi over til å lese en faktatekst om løvetann. Last ned oppgavene og faktateksten her.
Å, den som var en løvetann-tekst og oppgaver

Elevene både ønsker og trenger å lære fagstoff parallelt med at de lærer norsk. Når vi jobber med slike fagtekster er det viktig å hele tiden forsikre seg om at elevene faktisk forstår hva teksten handler om. Mange elever har lett for å si at de forstår, men det viser seg når de skal gjøre oppgaver at de ikke har forstått likevel. De skal både kunne finne fram til informasjon i teksten og samtale om tema med et relevant ordforråd. Bildene er en god støtte og det er viktig å ta seg god tid til å forklare ord.
Etter teksten kommer en oppgave hvor elevene skal sette navn på ulike plantedeler. For å sjekke at elevene har fått med seg innholdet, bør læreren også legge opp til faglige samtaler. Eventuelt kan elevene få skriftlige leseforståelsesoppgaver.

Etter at man har lest teksten og jobbet grundig med struktur og innhold, kan man gjerne la elevene skrive egne fagtekster om andre vårblomster. Da kan seksfelteren være et nyttig verktøy. For å skrive egne fagtekster kreves det at elevene forstår hensikten med en fagtekst og kan følge en struktur som passer til innholdet.

Filosofisk samtale


Løvetannen kan sprenge seg vei gjennom asfalt. Betyr det at den er sterkere enn asfalten? Eller at den er hardere? Hvis løvetannen ikke er hardere enn asfalt; hvordan kan den da sprenge asfalten?

Kilder:
http://www.skoletorget.no/abb/nat/plant/loeve.htm
http://www.fos-sunnh.no/media/Laerande%20nettverk/FOS%2018.11%20Vigdis%20A.pdf

Å, den som var en løvetann-tekst og oppgaver

%d bloggere liker dette: