Hugin og Munin

Kurs og andre oppdrag

Hugin og Munin er en morsmålsstøttet digital ressurs i norsk for nyankomne ungdom og unge voksne. Ressursen passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring. Modulene i Hugin og Munin tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen.

Hugin og Munin finner du:
– filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom
– morsmålsstøtte på flere innvandrerspråk
– en heldigital ressurs tilpasset mobile flater
– innhold som engasjerer, gir språklig og kulturell støtte og positive utfordringer.

Innholdet i ressursen er delt opp i ulike moduler som tar utgangspunkt i kjerneelementene i fagfornyelsen:

Språklig mangfold synliggjøres i tekstutvalg og oppgaver.

Det legges vekt på muntlig aktivitet og samhandling

Et komplett og smidig læremiddel

Vi forteller ikke, hvordan læreren skal undervise, eller hvordan elevene skal lære – tvertimot. Vi leverer et læremiddel, som kan tilpasses av den læreren og de elevene, som bruker det.

%d bloggere liker dette: