Det kaller jeg en flerspråklig skole og det fortjener oppmerksomhet.

Forrige uke satte vi i gang en stor spørreundersøkelse på skolen. Hvor mange morsmål har vi representert ved denne skolen og hvor mange språk kan vi snakke til sammen? Er det vanskeligere å lære norsk om man er over 40 år? Er det lettere å lære norsk, hvis du kan engelsk? Dette var noen av de problemstillingene vi hadde.

Nå har vi sortert alt det innsamlede materialet. Vi har regnet ut at svarprosenten var på ca 50%. Med tanke på at det er tid for eksamen og norskprøver må vi si oss fornøyd med dette.

Her finner du spørreskjema som vi utarbeidet og her kan du lese mer om prosessen med å lage skjema.

93 skjema er talt opp og elevene har kommet fram til at vi på skolen kan til sammen 34 språk. Det finnes 19 ulike morsmål og de største språkene er pashto og dari. Elevene har telt opp og sirlig ført inn tallene i ulike skjema. Underveis fikk vi noen gode samtaler om ulike språk i verden. Vi laget stolpediagram i fellesskap på tavla, før elevene laget stolpediagram i sine egne bøker. Noen har også laget sektordiagram. Nå gjenstår det å finne ut av en del hypoteser vi hadde i forkant. Resultatene må selvsagt opp på veggen i skolens fellesareal.

Denne oppgaven har vært spennende for elevene. De har blitt utfordret både faglig, språklig og matematisk. Gjennom å ha høye forventninger til elevene opplever jeg også at de yter sitt aller beste. Oppgaven har vært god, ved at den har gitt mestring og utfordringer til alle, uansett nivå.

%d bloggere liker dette: